1982 / Randy Travis

Chords

Intro

G7 Em7 Dm Dm7 Dm Am Em7 C Bm7(b5) FM7 

Verse 1

F FM7 CM7 Bm(b5) Bm7(b5) G FM7 G7 Dm CM7 Em Dm7 G7 Bm7(b5) Em CM7 Bm(b5) Bm(b5) CM7 C Am7 Bm(b5) Bm7(b5) Dm7 FM7 

Verse 2

G7 Bm7(b5) Dm7 C FM7 G7 Bm(b5) Dm 

Verse 3

Dm7 F Dm Bm(b5) Bm7(b5) Dm7 CM7 Bm7(b5) Bm7(b5) CM7 Bm7(b5) Bm7(b5) Bm(b5) Dm7 C CM7 G Em7 Em7 Em7 

Chorus

Dm Am7 F Em F Dm7 Em7 G7 Bm7(b5) Dm Bm7(b5) Dm Em7 Am G7 Dm7 CM7 Bm7(b5) G 

Bridge

FM7 F CM7 Bm7(b5) Em Bm7(b5) FM7 Bm(b5) 

Song infomation

song name1982
artist nameRandy Travis