30 Something / JAY Z

Chords

Intro

FM7 G F Em Em Dm7 C Bm(b5) Em G7 G Em7 

Verse 1

C CM7 C Am7 C Em7 FM7 Bm(b5) Bm7(b5) Dm7 Bm7(b5) Bm(b5) Bm7(b5) Dm C Dm7 FM7 Dm7 

Verse 2

Bm7(b5) Dm7 Em C G7 Bm(b5) F G7 G F Dm7 Em Bm(b5) Bm7(b5) 

Verse 3

G7 Em7 Dm Em F Am7 Bm7(b5) Em7 

Chorus

Bm7(b5) G Bm7(b5) Am7 C CM7 G7 

Bridge

Em G7 G Dm CM7 G CM7 Em Bm(b5) Em7 CM7 Dm7 

Song infomation

song name30 Something
artist nameJAY Z