3000 Miles / Emblem3

Chords

Intro

Em F Bm(b5) FM7 Am7 Bm7(b5) FM7 Am7 Em7 CM7 Em G Dm7 G Am7 Em 

Verse 1

Em7 G7 C Am G CM7 FM7 Bm(b5) CM7 Dm G7 Bm(b5) G7 

Verse 2

Bm7(b5) Em7 FM7 Bm7(b5) FM7 F G7 C Am7 G Em 

Verse 3

Am7 G7 C G7 Dm7 FM7 Em7 Bm(b5) Em7 FM7 Am7 

Chorus

Dm7 Bm7(b5) F G C F FM7 Dm G7 CM7 Em7 G Em 

Bridge

Bm(b5) Bm(b5) Dm7 Dm7 C Bm(b5) G7 

Song infomation

song name3000 Miles
artist nameEmblem3