49 Bye-Byes / Crosby, Stills & Nash

Chords

Intro

Bm7(b5) Dm7 G C Am 

Verse 1

Bm7(b5) C Bm(b5) G Dm FM7 Bm(b5) G7 Am7 

Verse 2

Dm7 Dm G7 Am7 Em7 Am Em7 Dm7 C Em Dm7 Em Am7 G7 Em Dm 

Verse 3

Dm Bm(b5) Bm(b5) C Dm7 FM7 Am7 FM7 CM7 Em7 Am Am7 FM7 Bm(b5) G F Am7 F Am7 C Am7 

Chorus

Em Bm(b5) Em G7 FM7 Bm7(b5) FM7 Em7 Am F Dm7 Em CM7 C Dm Bm(b5) F Bm(b5) 

Bridge

F G7 Em7 Dm7 Bm(b5) Am7 Em Dm G Em 

Song infomation

song name49 Bye-Byes
artist nameCrosby, Stills & Nash