1000 Mile Journey / Mudvayne

Chords

Intro

Bm(b5) Em Em G C Bm7(b5) Am G7 Em7 Am Bm(b5) F Bm(b5) Bm7(b5) Dm Bm7(b5) Bm(b5) 

Verse 1

Em Dm CM7 Em Am C Em C C Bm7(b5) Em Dm Am7 FM7 Bm7(b5) Em7 

Verse 2

G7 G7 Em Bm(b5) G7 C FM7 Bm(b5) Em7 Dm CM7 Am7 Dm F G FM7 G7 Bm7(b5) G Em7 G 

Verse 3

Em7 Am G G7 F Bm7(b5) CM7 Bm(b5) Bm7(b5) FM7 F Em7 CM7 Bm7(b5) Am7 Dm Bm(b5) F 

Chorus

Bm(b5) Am7 C F Am7 Bm7(b5) Am7 FM7 FM7 G C Bm(b5) Em FM7 Am7 G7 F Am7 G C Bm(b5) G C CM7 Em7 Bm(b5) 

Bridge

Am7 Dm7 Am FM7 Am Am Em7 F Em7 G C Bm(b5) FM7 C Em7 

Song infomation

song name1000 Mile Journey
artist nameMudvayne