? / Kaz Kyzah

Chords

Intro

CM7 Dm7 Bm(b5) Dm G Am7 Em7 Bm7(b5) G7 Am7 Am CM7 F Dm CM7 CM7 G Em7 Dm7 Am7 

Verse 1

Dm FM7 Em Dm7 Em7 Am7 

Verse 2

Em7 Am Em7 G7 Bm7(b5) Em7 C CM7 Em Bm(b5) 

Verse 3

Em G7 Em Am F 

Chorus

Dm7 C Am G Dm7 Bm7(b5) C Dm 

Bridge

Em FM7 Am Am FM7 Bm7(b5) G7 Bm(b5) FM7 

Song infomation

song name?
artist nameKaz Kyzah