? / Robin Lahiri

Chords

Intro

FM7 CM7 Bm7(b5) G7 G FM7 Dm FM7 Dm Dm C G Dm 

Verse 1

FM7 Em F Bm7(b5) F Dm7 

Verse 2

Em7 Em Em7 Dm7 FM7 C 

Verse 3

FM7 Bm7(b5) FM7 Dm G7 C Bm(b5) G7 F G7 Bm(b5) Em7 Dm7 G7 

Chorus

Dm F C C Am Am C G7 Em7 

Bridge

Em7 Bm(b5) Am Dm Am7 

Song infomation

song name?
artist nameRobin Lahiri