Skool Dayz [Prod. by Manifesto Daze] / Manifesto Daze

Chords

Intro

Em7 F 

Verse 1

Em G F CM7 Dm7 Am7 FM7 G Em7 FM7 Dm F Am7 G7 Bm7(b5) 

Verse 2

Bm7(b5) Em7 Am7 G7 Bm7(b5) FM7 Am7 

Verse 3

Bm7(b5) CM7 Am7 Em7 Em Am7 F Em FM7 G7 G7 Em Am Em Bm7(b5) CM7 G7 Am 

Chorus

Am Dm7 F Dm Em7 CM7 Am Em 

Bridge

FM7 Am7 Dm7 F Bm(b5) G Am Am7 Dm7 CM7 G7 Dm7 C Dm Am Bm(b5) Am7 Am C C Bm(b5) Dm7 

Song infomation

song nameSkool Dayz [Prod. by Manifesto Daze]
artist nameManifesto Daze