Kryptonite / Speedogang

Chords

Intro

G7 C C G CM7 Bm7(b5) Am Em FM7 Bm7(b5) C G G7 Dm7 

Verse 1

Am7 Em C Am F Em7 Dm7 Em7 

Verse 2

Dm G Em7 Em7 CM7 Dm7 C G7 Em Am7 G7 Bm(b5) Am CM7 G7 G7 G C CM7 Em7 Dm7 C Bm7(b5) 

Verse 3

F Am Em Bm7(b5) Am7 Dm F Am 

Chorus

Em7 Em CM7 Em7 Bm7(b5) Am 

Bridge

F CM7 Bm7(b5) Em F Em7 Em7 CM7 Am Em Em7 Dm7 

Song infomation

song nameKryptonite
artist nameSpeedogang