Harlem Shake / DJ Kee

Chords

Intro

Dm Dm Bm(b5) 

Verse 1

Dm G7 G CM7 Dm C Em Em G7 G7 Bm(b5) Bm(b5) Dm7 G7 Bm7(b5) Am G7 C F CM7 Am 

Verse 2

Em7 FM7 Em FM7 Dm7 Am7 Dm CM7 Bm7(b5) Dm F Em7 Dm7 Em Em7 G7 FM7 Am Dm Am7 

Verse 3

Bm(b5) Em F Am Dm7 C Dm G7 Em G7 Dm Em7 FM7 FM7 G CM7 Bm7(b5) FM7 G7 FM7 Dm7 Dm 

Chorus

Dm7 F Bm7(b5) Em F Dm Em7 Bm(b5) Dm Bm7(b5) G7 Am7 Dm Am Em7 Dm Am 

Bridge

FM7 Em Am7 G Bm(b5) G Em7 Am Am7 Dm FM7 G7 FM7 F Em 

Song infomation

song nameHarlem Shake
artist nameDJ Kee