@ Vip / LasseNamnet27

Chords

Intro

C Em7 Em G Em Bm7(b5) Dm G7 

Verse 1

Bm(b5) Dm Dm7 Em Bm7(b5) G7 Bm7(b5) Em7 G Am7 Am G CM7 F Am7 Em Dm7 Am7 Am Bm7(b5) Am7 FM7 Am CM7 Dm7 

Verse 2

Am Dm G C Am7 Bm7(b5) Am7 G7 Dm Dm 

Verse 3

Dm7 Am Em7 Dm Em F Em7 F Em7 Am G Am Bm7(b5) FM7 

Chorus

Em Dm7 F C F Am G Bm(b5) Am7 FM7 F F Bm7(b5) 

Bridge

C Dm7 Bm(b5) FM7 Bm7(b5) Am7 Em7 C Em7 Bm7(b5) Am7 Em Bm7(b5) 

Song infomation

song name@ Vip
artist nameLasseNamnet27