Thirty / Ginny Koppenhol

Chords

Intro

Dm7 Em G7 C CM7 Dm FM7 Am7 Bm(b5) G Em7 Em Bm7(b5) Am7 Dm7 C FM7 

Verse 1

G Em Bm7(b5) Am7 Am G Am Em Em7 G7 FM7 Em7 F Am7 Em7 CM7 F Em Bm7(b5) Bm7(b5) CM7 CM7 Dm7 FM7 

Verse 2

Dm7 CM7 Em7 CM7 F Bm(b5) C 

Verse 3

C F G7 Dm CM7 F G7 Am7 Em F Am7 F G Am G F C Bm(b5) F 

Chorus

Am Dm7 G Em7 G Em7 G7 Em7 Bm7(b5) Bm7(b5) Em7 Dm7 C G C 

Bridge

Bm(b5) G Bm(b5) CM7 G Dm C FM7 FM7 Em F 

Song infomation

song nameThirty
artist nameGinny Koppenhol