Minus the Machine / 10 Years

Chords

Intro

Bm7(b5) Em Am7 Am G7 F Em Bm7(b5) 

Verse 1

Dm7 F Em7 CM7 Dm Dm7 Am7 Dm7 G7 CM7 F C CM7 Em7 Dm7 Em F FM7 C Dm7 F Bm7(b5) C G Am7 

Verse 2

Dm C F FM7 Dm Dm7 Am Em7 Bm(b5) FM7 

Verse 3

Dm Bm(b5) C Am7 FM7 Em7 Dm G7 FM7 Em7 F C G7 Bm(b5) Bm(b5) F G7 Bm(b5) G FM7 Dm7 Am 

Chorus

Em7 G7 Dm G7 Em Dm7 Dm Em7 F Dm7 C Bm7(b5) F 

Bridge

Em Bm7(b5) F Am C G FM7 Am7 Em 

Song infomation

song nameMinus the Machine
artist name10 Years