Pray / JAY Z

Chords

Intro

Fm7 Cm Ab Gm7 Fm7 EbM7 Bb Dm7(b5) EbM7 Eb Eb Dm(b5) Eb Gm Eb Dm7(b5) Cm7 Bb AbM7 

Verse 1

AbM7 Dm7(b5) Dm7(b5) Bb Eb Bb Gm7 Cm7 Cm Dm(b5) Eb Fm7 AbM7 Eb EbM7 Cm Eb Fm Ab 

Verse 2

Dm7(b5) Bb AbM7 Dm7(b5) Fm Bb7 Dm7(b5) Fm7 Bb Fm Dm(b5) Gm7 EbM7 EbM7 Dm(b5) Dm7(b5) EbM7 Fm AbM7 

Verse 3

Dm7(b5) Fm AbM7 Dm(b5) Gm Gm7 Cm7 Eb Fm 

Chorus

Fm7 Gm7 Bb7 Bb Gm Fm7 Fm Gm Gm7 Ab Gm7 EbM7 Dm7(b5) Fm7 Cm7 EbM7 Bb Gm7 Fm7 AbM7 Fm7 

Bridge

Fm Dm7(b5) Dm7(b5) Cm Bb7 Fm Fm Dm7(b5) Bb7 EbM7 Fm Ab Fm7 Gm7 Bb7 Cm Dm(b5) Eb 

Song infomation

song namePray
artist nameJAY Z