Dinosaurs / 16bit

Chords

Intro

Am7 G7 F Dm Dm7 G 

Verse 1

CM7 Bm(b5) Dm FM7 CM7 Am7 Dm7 Em G F Em 

Verse 2

CM7 Em CM7 Am Dm Dm7 Dm Am FM7 Bm(b5) Dm7 Em7 C CM7 Em Bm(b5) C F Bm(b5) 

Verse 3

Am Em CM7 Dm7 Em7 G7 Dm G7 Am7 CM7 FM7 Em FM7 Bm(b5) Bm(b5) Am7 F Bm7(b5) Em 

Chorus

Bm(b5) G CM7 Am Em Em7 FM7 G7 Em FM7 Bm(b5) G Bm7(b5) 

Bridge

Bm(b5) Bm7(b5) C CM7 Bm7(b5) G7 Em7 FM7 Am7 F G7 Dm FM7 Em7 Dm7 C 

Song infomation

song nameDinosaurs
artist name16bit