Airplane / Plain White T's

Chords

Intro

C Bm(b5) Bm7(b5) G G7 G7 Am CM7 FM7 Am7 F Am7 CM7 Am7 FM7 G G7 F Am 

Verse 1

Bm7(b5) Am Em Dm7 CM7 Dm7 Em Dm7 C Dm Dm7 Dm Dm C Bm(b5) 

Verse 2

Bm(b5) Am FM7 Em F G Em7 CM7 Em Bm(b5) Em7 Em7 

Verse 3

Bm(b5) Dm Am7 Em7 Bm7(b5) F Em Dm7 Dm7 Am7 Am 

Chorus

G7 Am7 Dm7 Em C FM7 Bm7(b5) Am7 CM7 Am C Bm7(b5) G Am FM7 Em F 

Bridge

C FM7 Dm7 C CM7 Em7 Em F Bm(b5) 

Song infomation

song nameAirplane
artist namePlain White T's