20 Fans / Jim Nabors

Chords

Intro

Bm(b5) Bm(b5) Bm7(b5) Am F Dm7 C Am Dm7 Am FM7 CM7 Bm(b5) G7 Bm(b5) G 

Verse 1

Bm7(b5) C C FM7 Em7 Bm(b5) Am7 Am Em Em7 FM7 G7 Am C F 

Verse 2

CM7 Dm7 Bm7(b5) F Bm(b5) Bm(b5) Am C Em F FM7 Em Dm7 Dm Dm7 Am Bm(b5) 

Verse 3

Am7 G G7 Em7 G Em FM7 CM7 Bm(b5) Bm7(b5) G7 F CM7 Dm CM7 F Bm7(b5) Em7 C 

Chorus

Dm F Am7 F Am7 F Bm(b5) CM7 Dm Am Em Dm FM7 C Em Bm7(b5) F 

Bridge

G Bm7(b5) G CM7 Dm7 Bm7(b5) Am Am Em Am7 G7 Am7 G Dm7 Em7 

Song infomation

song name20 Fans
artist nameJim Nabors