The Shade / Metric

Chords

Intro

AbM7 Ab Cm Dm7(b5) Gm 

Verse 1

Dm(b5) Gm7 Gm Fm Ab Dm(b5) Cm7 Dm7(b5) Bb7 Fm7 Cm7 Gm Dm7(b5) Dm(b5) Gm Bb7 Dm(b5) Eb Eb Ab Gm7 EbM7 Dm7(b5) 

Verse 2

Gm7 AbM7 Fm7 Dm7(b5) Fm7 Dm(b5) Cm7 AbM7 Dm7(b5) Cm7 Gm7 AbM7 Dm7(b5) Dm(b5) Bb Fm Dm(b5) Fm7 Bb7 Bb 

Verse 3

Fm7 Cm7 Dm(b5) Ab Ab Cm7 Fm AbM7 Eb Gm7 Gm Dm(b5) Ab Dm(b5) Cm EbM7 Cm7 Fm7 

Chorus

Ab Bb EbM7 Fm Dm7(b5) Bb Dm(b5) Gm7 

Bridge

EbM7 Bb Dm(b5) Gm Gm7 Cm7 Cm Fm Bb Gm7 Gm7 Cm7 Bb7 Eb Ab Eb Eb Dm(b5) Dm(b5) Bb Dm7(b5) Dm(b5) EbM7 

Song infomation

song nameThe Shade
artist nameMetric