Testimony / Yo Gotti

Chords

Intro

EbM7 Gm Gm7 EbM7 Cm Bb Gm7 Cm7 Bb7 Fm7 Ab Bb Gm7 Bb Fm7 EbM7 

Verse 1

Fm7 Gm7 Fm EbM7 AbM7 Gm Ab Eb Gm Cm Fm7 Dm(b5) Fm7 Gm7 Fm7 Eb Dm7(b5) Gm Fm Gm Bb Gm Gm AbM7 Gm7 

Verse 2

AbM7 AbM7 Fm EbM7 Bb7 

Verse 3

Ab Fm7 Dm(b5) Gm7 Gm Fm Fm Dm(b5) Ab Bb Cm Fm7 Fm Bb Eb Fm Fm Ab Dm7(b5) Cm7 Gm7 Fm Gm7 

Chorus

Bb Bb7 Gm7 AbM7 Cm7 Cm Fm7 Gm Bb7 Dm(b5) Dm(b5) Cm7 Gm7 Ab Bb7 Dm7(b5) Fm7 AbM7 Dm(b5) EbM7 Gm 

Bridge

Gm7 Gm Gm Gm Cm7 Dm7(b5) Bb Fm Cm Dm(b5) Cm7 AbM7 Bb7 Dm(b5) Gm Fm7 Cm7 Gm7 Ab Dm7(b5) Bb7 

Song infomation

song nameTestimony
artist nameYo Gotti