Reggae Got Soul / 311

Chords

Intro

Bm(b5) G7 Em7 Am7 Bm7(b5) G7 Am FM7 Dm Dm F Am FM7 Dm7 Dm7 

Verse 1

Dm CM7 Dm7 C G C G FM7 F Em Em7 Dm G Am Em7 Em7 C F Dm7 Am 

Verse 2

Am C CM7 Em CM7 C Dm7 Bm(b5) Dm7 G Am7 Bm7(b5) C CM7 Em FM7 Am7 Bm(b5) 

Verse 3

C F Bm7(b5) G7 Em Dm7 C Dm Em7 Am7 Am 

Chorus

Dm Em C Am CM7 G FM7 Em Bm7(b5) Am7 Bm7(b5) G7 CM7 Em7 Dm Am7 

Bridge

Em FM7 Dm C Bm(b5) C G7 FM7 G Dm F C G 

Song infomation

song nameReggae Got Soul
artist name311