My Stoney Baby / 311

Chords

Intro

Em Dm G FM7 CM7 F G Em Bm(b5) Em Em Dm Bm(b5) Em Bm(b5) F Am7 Em Bm7(b5) Am Bm7(b5) Bm7(b5) Am7 Bm(b5) 

Verse 1

Dm Am CM7 Bm(b5) Bm(b5) Em7 C Em7 C G7 Bm7(b5) 

Verse 2

F Am7 Bm7(b5) Am7 Dm7 Em CM7 C F G Bm(b5) Bm(b5) Dm7 G 

Verse 3

C Em Bm(b5) G Em CM7 F F Bm7(b5) Dm7 G7 FM7 G7 Em7 

Chorus

Em7 Bm7(b5) Dm7 G Em7 Dm Bm7(b5) G7 Bm7(b5) Em7 CM7 

Bridge

Am C Em G G7 G Em G Dm7 G Em Dm7 FM7 FM7 G CM7 FM7 

Song infomation

song nameMy Stoney Baby
artist name311