6 God / Drake

Chords

Intro

Bm(b5) FM7 C Em7 G 

Verse 1

C C CM7 Bm(b5) G7 Dm F G 

Verse 2

FM7 FM7 F G7 FM7 CM7 Em7 Em Bm(b5) FM7 G G CM7 Am7 G G Bm7(b5) Am7 Dm Em C G7 Bm7(b5) Em 

Verse 3

Am Em7 Bm(b5) G Em7 G Bm7(b5) Am Dm CM7 C CM7 Bm(b5) CM7 Am7 G FM7 Dm Bm(b5) F 

Chorus

C Em7 Am7 F Dm7 G7 Bm(b5) Dm7 FM7 CM7 Em7 FM7 CM7 

Bridge

Dm G7 Em Em G7 FM7 Em7 C FM7 Dm7 G7 Em7 Bm(b5) G G7 Bm7(b5) CM7 

Song infomation

song name6 God
artist nameDrake