Invisible Man / 98°

Chords

Intro

Bm(b5) G7 FM7 G7 Bm(b5) Em FM7 Am7 CM7 FM7 Em7 

Verse 1

Bm7(b5) G G7 G7 C FM7 G7 Bm7(b5) Bm7(b5) FM7 F G FM7 Em C FM7 Am FM7 

Verse 2

Am FM7 FM7 CM7 Bm7(b5) G7 G G7 Em G Bm7(b5) Dm G Am7 Am Em7 Dm G C F CM7 CM7 Em 

Verse 3

FM7 C FM7 F G CM7 F C Am7 G7 G Dm C Am Dm Am G Em7 Am7 

Chorus

C G7 CM7 Am Em7 Dm7 FM7 Am Dm C Em C Am Em7 Em Dm7 F Em7 C FM7 G 

Bridge

Em7 Am7 CM7 C Bm(b5) C Am7 G F Em7 

Song infomation

song nameInvisible Man
artist name98°