100% / Mariah Carey

Chords

Intro

G7 FM7 Em7 G Dm7 G7 Em G7 Dm C Dm Bm(b5) CM7 Em7 G Bm(b5) G7 Dm Bm7(b5) CM7 Bm(b5) Dm Bm(b5) Am Am 

Verse 1

Bm(b5) G7 Am Dm C Em Dm7 

Verse 2

Dm7 CM7 FM7 G7 G Em Am7 G7 Em7 Em7 Am7 Bm7(b5) Am7 Bm(b5) Dm7 FM7 G G Am Dm7 CM7 F 

Verse 3

G7 Em Dm G7 G7 Am7 Bm(b5) G7 FM7 Am Bm(b5) Bm(b5) Am7 Dm Bm(b5) Bm(b5) Am7 Am7 G 

Chorus

C C Am7 Em C FM7 

Bridge

C Em7 G Am7 F CM7 Dm7 Bm(b5) G 

Song infomation

song name100%
artist nameMariah Carey