Sweet : Fridge / Steward

Chords

Intro

Dm7 CM7 Em7 C Am Em Bm7(b5) FM7 Em7 C G 

Verse 1

G7 Bm(b5) Am7 G7 Em7 Em7 Bm7(b5) C Em F Am Em7 F CM7 Am7 

Verse 2

Dm7 FM7 Bm(b5) Dm Em7 G7 G7 Em Em Bm7(b5) G7 Dm Em 

Verse 3

Em F G Dm7 Am Am7 C Dm Bm7(b5) Em Em F FM7 Dm Am CM7 Em7 

Chorus

Bm7(b5) FM7 Am7 FM7 F FM7 G7 Dm G C 

Bridge

Dm7 Bm(b5) Em7 F FM7 

Song infomation

song nameSweet : Fridge
artist nameSteward