Symphony No.5 in B-flat major / Takashi Asahina & Osaka Philharmonic Orchestra

Chords

Intro

FM7 Dm Dm7 F G7 F C G Am 

Verse 1

Dm C FM7 G7 Em7 Bm(b5) Em CM7 CM7 G FM7 Am Em FM7 Dm CM7 CM7 Dm Dm Bm(b5) G7 Bm(b5) Dm7 CM7 Em 

Verse 2

G7 Em Em Dm7 F Dm G Am Dm7 Em Bm(b5) Bm7(b5) G7 C G 

Verse 3

Am C F C Bm(b5) Am G Em7 F Bm(b5) F FM7 Em7 Em Bm7(b5) F Bm7(b5) Dm G7 CM7 Dm Am Em7 G7 

Chorus

Dm7 Bm7(b5) CM7 FM7 Em7 G 

Bridge

Dm7 Em7 C Am7 Am7 FM7 Dm7 G7 Am7 Bm7(b5) F Am Am7 G7 Dm7 CM7 CM7 Dm7 Am Dm7 Bm7(b5) 

Song infomation

song nameSymphony No.5 in B-flat major
artist nameTakashi Asahina & Osaka Philharmonic Orchestra