; / Chikinki

Chords

Intro

G7 Am Em7 Dm7 Bm7(b5) Bm(b5) Am FM7 F CM7 Bm7(b5) G Dm7 Bm7(b5) Dm7 Dm7 G7 Am7 Em C Em FM7 

Verse 1

F Dm Em Am7 F Dm7 G Em 

Verse 2

Dm7 G7 C Dm7 Em7 C Dm7 G7 C Dm Em FM7 FM7 G CM7 G7 FM7 CM7 Bm(b5) C CM7 CM7 

Verse 3

Am G Bm(b5) G G7 C FM7 Am F Am7 F 

Chorus

CM7 G7 Dm7 C Bm7(b5) 

Bridge

C Am Am Dm Am Dm Bm(b5) 

Song infomation

song name;
artist nameChikinki