Sonatina IV: IV. Presto / Play It

Chords

Intro

G G Bm(b5) Dm F FM7 G Am7 Bm(b5) Bm7(b5) Am Am G G FM7 CM7 Am7 

Verse 1

Dm7 Em7 C Em7 F C FM7 Dm G Bm(b5) CM7 G Am7 Am F Bm(b5) Dm 

Verse 2

Bm7(b5) Dm G C Dm F Am7 CM7 Em Em7 Dm Em CM7 Dm Dm F Em7 G7 

Verse 3

Em Dm7 Em7 Dm7 Bm7(b5) G7 Bm(b5) Dm C Dm7 

Chorus

Em G F G7 Em G Dm G 

Bridge

Dm7 G Am Dm G C Am7 G Dm7 Am7 Dm7 Dm7 Am7 G G 

Song infomation

song nameSonatina IV: IV. Presto
artist namePlay It