? / Armens

Chords

Intro

Dm FM7 Dm7 Bm7(b5) Dm7 Am7 C FM7 Em Em7 F G7 Em7 CM7 

Verse 1

F FM7 G7 FM7 G Em7 Dm7 G7 Em Bm7(b5) C Bm7(b5) C CM7 Dm7 CM7 Dm7 Dm G7 G7 Am7 Am7 

Verse 2

Em7 Em G7 Bm7(b5) Am Em Bm7(b5) 

Verse 3

Dm Bm7(b5) G Dm7 G F Em7 G7 Em Dm7 C FM7 Dm Em7 Em7 Em G Bm7(b5) Dm 

Chorus

Am7 G CM7 Em7 G Em Am Em Em 

Bridge

G7 Bm(b5) G7 Bm(b5) Dm Am Bm(b5) Dm7 FM7 Dm7 Am7 G Bm7(b5) Dm Em7 CM7 G Am F Em7 C FM7 

Song infomation

song name?
artist nameArmens