@ / Atmosphere

Chords

Intro

Bm7(b5) Em Bm(b5) Em Bm7(b5) F Dm7 Em7 G F Em C Dm7 Dm Am7 CM7 Bm7(b5) Em Am F 

Verse 1

Bm7(b5) C G7 F G7 F FM7 Dm 

Verse 2

Dm Dm7 G7 Bm7(b5) C F G Bm7(b5) Am7 C CM7 FM7 Em C G Em7 Am7 CM7 F Bm(b5) Em 

Verse 3

Am Em F Em7 Am C CM7 

Chorus

Am7 CM7 C Am7 Em7 Em7 G7 Am7 FM7 

Bridge

Dm Em Em7 Em7 C F Dm7 Dm CM7 CM7 Bm7(b5) Dm F Dm Bm(b5) Em7 FM7 CM7 G7 Am Bm7(b5) Dm Am7 CM7 

Song infomation

song name@
artist nameAtmosphere