@ / Acustico Reggae

Chords

Intro

Bm7(b5) Dm7 F Bm7(b5) C Bm(b5) F Am7 Bm(b5) F Bm(b5) CM7 Bm7(b5) G F 

Verse 1

C CM7 Dm7 Dm7 Bm7(b5) C CM7 C FM7 Bm(b5) CM7 Em7 Am Bm(b5) 

Verse 2

Em7 Bm7(b5) G Am7 Bm7(b5) C Dm F FM7 G Dm G7 Em7 F G7 G Em7 Dm7 Em7 Em7 

Verse 3

Em7 Em7 Bm(b5) Bm(b5) Em Am C Bm(b5) Am7 G7 Bm(b5) CM7 Am7 Dm7 Am7 Dm7 Am7 F 

Chorus

CM7 Em7 Am7 G7 FM7 Em7 F C F C Em7 FM7 Am7 G7 C Em Em7 Bm7(b5) G Am7 Bm(b5) 

Bridge

FM7 Em Dm7 Dm7 Dm Em Em Am Am Dm7 Am Dm Dm Em7 Bm7(b5) Em7 Bm(b5) G7 Dm7 Em Dm G 

Song infomation

song name@
artist nameAcustico Reggae