Djana / Dab & Sissa

Chords

Intro

Dm Em Am Dm7 Em7 Am Em G7 Bm7(b5) G7 Dm7 Bm(b5) Am7 Dm Dm7 Am Am C G7 Em7 

Verse 1

Am Dm7 CM7 Am7 Am Am7 Am Am7 Am FM7 G G C Am7 Em 

Verse 2

Bm7(b5) Em7 Em7 CM7 FM7 F Em F Am G Bm(b5) Dm7 Bm7(b5) FM7 Am7 Am7 Em7 Em7 FM7 Bm(b5) Dm7 

Verse 3

Bm(b5) Dm7 Dm7 Dm Bm(b5) Em7 G7 F Em Am7 Em Am7 Em CM7 F Am7 C CM7 Am Am7 Am7 G C 

Chorus

Dm G Bm(b5) Em Am Am Dm7 C Dm7 CM7 FM7 C Bm(b5) CM7 Am FM7 C C Am G FM7 

Bridge

Am7 G7 Em7 Em7 

Song infomation

song nameDjana
artist nameDab & Sissa