Mony Mony / Thomas

Chords

Intro

Am F FM7 C F CM7 Bm7(b5) Bm(b5) Em Em7 FM7 Am G Dm7 G7 FM7 F FM7 CM7 Am FM7 

Verse 1

Bm7(b5) Dm Dm Em7 FM7 Dm FM7 CM7 

Verse 2

Bm(b5) G7 Dm7 Em Em7 Dm Bm(b5) F Bm(b5) 

Verse 3

Dm C G Am Bm7(b5) Am Bm(b5) FM7 Am7 F Dm Dm7 CM7 Em Bm(b5) G Am7 FM7 CM7 FM7 Am Bm7(b5) 

Chorus

Dm Em7 C G7 Em Em7 Dm7 Dm C Am C Em Am FM7 Em 

Bridge

FM7 Bm7(b5) Dm Bm(b5) Bm(b5) CM7 Am Dm Bm7(b5) G7 Dm 

Song infomation

song nameMony Mony
artist nameThomas