Hai Life / Bushido

Chords

Intro

G Dm Am7 Am7 Dm7 C G7 Am G7 Dm7 CM7 F Dm Bm(b5) Dm7 C Bm7(b5) 

Verse 1

G Em Em7 Dm Am7 FM7 CM7 Dm C FM7 Em7 Dm FM7 Bm7(b5) FM7 C G Dm7 G7 C CM7 Em Bm(b5) 

Verse 2

Am Bm7(b5) G Am7 CM7 Em7 Am CM7 Am7 F C F Am G7 Em C 

Verse 3

Am FM7 G Dm7 Am Dm7 G7 Em7 Dm7 G7 G Em7 G 

Chorus

C Am7 C CM7 C G7 Am G7 F Am Am7 Am G 

Bridge

Am F Bm7(b5) Dm G7 F Am Dm Dm7 Bm7(b5) Em Bm(b5) FM7 Bm7(b5) Em CM7 CM7 G Dm7 F Em7 Bm(b5) 

Song infomation

song nameHai Life
artist nameBushido