Journey to Storyville / Goteki

Chords

Intro

FM7 Em C Em Am F Dm7 Dm G7 Dm Dm7 Em G7 Bm7(b5) Bm7(b5) Em Em7 G Bm7(b5) 

Verse 1

C Em7 Em7 Em Am7 Dm Am7 Am7 G7 Em C F G7 Bm(b5) FM7 Bm(b5) Am Em7 G7 Bm7(b5) 

Verse 2

Bm7(b5) Am Bm(b5) CM7 Em CM7 Am7 Am Bm(b5) Am7 G7 Em7 Em Am7 Bm7(b5) CM7 G G Bm(b5) F Bm(b5) 

Verse 3

Am G Bm7(b5) Bm(b5) F G7 F 

Chorus

Am G7 Bm(b5) Am7 Am G7 CM7 C Em7 FM7 Dm7 

Bridge

G FM7 G Bm7(b5) C Em7 FM7 Am7 Dm Dm7 Dm7 Dm7 Em7 Em7 FM7 Am Em Dm Em FM7 Em CM7 

Song infomation

song nameJourney to Storyville
artist nameGoteki