Kekasih Temanku / A+

Chords

Intro

Em C 

Verse 1

CM7 Am7 G7 Dm7 C Dm7 Dm7 Em Bm(b5) G7 C Am Em7 

Verse 2

Am7 Bm(b5) Bm7(b5) G7 Am7 G7 Am CM7 

Verse 3

Bm(b5) Dm7 G7 Dm7 F Em7 Bm7(b5) Am7 FM7 G Bm7(b5) Dm7 Bm7(b5) Em7 C Am Am7 G7 Bm7(b5) 

Chorus

FM7 Dm CM7 G Am7 Em G7 G G G7 Bm7(b5) Dm G Am C Am Dm7 C Bm7(b5) Dm7 Am7 F F Am G7 

Bridge

Dm G7 G7 Bm7(b5) F Em7 F G7 Em 

Song infomation

song nameKekasih Temanku
artist nameA+