112 Intro / 112

Chords

Intro

Am Em7 Am7 Bm(b5) FM7 Dm7 Bm(b5) Am7 CM7 Bm7(b5) Dm7 G 

Verse 1

Bm7(b5) FM7 Dm7 C F Am Em Dm7 Dm FM7 Bm7(b5) Bm7(b5) G7 C Bm(b5) FM7 G7 Dm Am 

Verse 2

Am7 CM7 G7 Dm7 F C FM7 F G7 G7 Em Em 

Verse 3

F G C Em C Em FM7 FM7 CM7 Bm(b5) Em7 C Bm7(b5) C CM7 Am CM7 C G Dm7 F FM7 F Bm7(b5) Bm(b5) Bm7(b5) Em 

Chorus

Bm7(b5) C Bm7(b5) C Bm(b5) FM7 Bm(b5) Am7 C Dm7 Em Em7 

Bridge

F G Bm7(b5) G7 FM7 CM7 CM7 Am7 Dm7 Dm G Bm(b5) Em7 FM7 C Em G7 G7 G C Bm(b5) C 

Song infomation

song name112 Intro
artist name112