Poney Money Honey / CSS

Chords

Intro

Dm(b5) Gm Fm Ab Ab AbM7 EbM7 Cm7 Fm Ab Bb 

Verse 1

Bb7 Bb7 Cm Fm7 AbM7 Dm7(b5) EbM7 EbM7 Fm Gm Ab Cm Gm7 Cm7 

Verse 2

Gm Bb7 Dm7(b5) Fm Dm7(b5) Bb Dm(b5) 

Verse 3

Eb Dm(b5) Gm Eb AbM7 Bb7 Gm AbM7 Cm Ab Dm(b5) Ab EbM7 Cm Dm(b5) Fm Gm7 Fm Dm7(b5) Bb Dm7(b5) Cm7 Dm(b5) 

Chorus

Gm7 Bb Bb7 Fm7 Cm Dm(b5) Cm7 Cm7 Dm(b5) Fm7 Fm Gm Gm7 

Bridge

Cm Gm7 Cm7 Gm7 Bb7 EbM7 Cm7 Ab EbM7 Cm EbM7 Fm Dm7(b5) Dm(b5) Ab Cm Bb 

Song infomation

song namePoney Money Honey
artist nameCSS