2Am / Slightly Stoopid

Chords

Intro

Bm(b5) Bm7(b5) G7 C Am Bm7(b5) CM7 F Bm7(b5) Em7 Am7 FM7 Bm(b5) Am F Em Bm7(b5) C FM7 F Bm7(b5) Dm7 Em7 

Verse 1

Bm7(b5) F Em G Am7 Dm Dm7 Em G7 G CM7 F FM7 Am7 Bm(b5) 

Verse 2

Dm F Am Dm Dm Em G Dm7 Bm7(b5) Am7 Am F 

Verse 3

G Am7 C G G7 CM7 Am7 CM7 Am7 F Am7 Dm7 G7 Am7 CM7 

Chorus

F Dm7 Am Am7 FM7 CM7 Am7 Am Am7 G7 Dm CM7 Dm Bm7(b5) Dm G7 G7 F Dm7 Am Dm Dm 

Bridge

Dm Am7 FM7 G7 Bm7(b5) G Am7 Bm7(b5) Am Am7 Em CM7 FM7 Bm(b5) Am7 

Song infomation

song name2Am
artist nameSlightly Stoopid