Honey Honey / Feist

Chords

Intro

Ab Eb Bb Bb7 AbM7 Dm(b5) Bb Bb7 AbM7 Dm(b5) Gm7 EbM7 EbM7 Dm(b5) EbM7 Bb 

Verse 1

Gm7 Dm7(b5) Fm7 AbM7 Bb Dm7(b5) Gm AbM7 Ab AbM7 Cm Gm7 Cm Ab Dm7(b5) Dm7(b5) AbM7 Fm7 Ab EbM7 Dm(b5) Bb7 Gm Bb Fm7 

Verse 2

Dm(b5) Dm7(b5) Gm Bb7 Dm7(b5) Fm7 Eb Dm(b5) Dm(b5) Gm Dm(b5) 

Verse 3

EbM7 Ab Ab Cm Gm Gm Cm7 Dm7(b5) Cm Ab Bb Dm7(b5) Cm 

Chorus

Gm Eb Bb7 Eb Cm Eb EbM7 Cm7 Eb Dm7(b5) Cm Dm7(b5) Cm7 Eb Eb EbM7 Fm Gm Cm7 Bb Ab Cm 

Bridge

Dm7(b5) Fm7 Dm(b5) Bb7 Fm7 Eb Ab Fm7 EbM7 Bb 

Song infomation

song nameHoney Honey
artist nameFeist