10 Days Late / Third Eye Blind

Chords

Intro

Dm7 G Em7 C 

Verse 1

C Em Em Bm(b5) G C Bm7(b5) Am7 Bm(b5) Em F Am7 Em Dm Bm7(b5) FM7 F 

Verse 2

Em7 F Bm7(b5) Dm G7 CM7 F Am7 FM7 Dm Em7 C Bm(b5) Dm Bm7(b5) CM7 Am Bm(b5) FM7 

Verse 3

F G C Em7 C G Dm F Em7 Em FM7 Em CM7 

Chorus

Bm7(b5) G FM7 CM7 F G Bm7(b5) 

Bridge

Em C F Am CM7 Bm7(b5) C 

Song infomation

song name10 Days Late
artist nameThird Eye Blind