14 Years / Guns N' Roses

Chords

Intro

C Dm F Bm(b5) Am7 G7 Bm7(b5) F 

Verse 1

Am7 Dm7 Am Am7 C Am7 Dm FM7 Bm7(b5) G7 FM7 F Dm7 Dm Dm7 G7 

Verse 2

Dm7 Am Dm7 G Bm(b5) Bm(b5) FM7 C Bm7(b5) Am F Dm CM7 FM7 Em Am C Dm7 G7 Dm7 

Verse 3

F F G7 FM7 Am7 Dm7 Dm FM7 Bm7(b5) G G7 Am7 Bm7(b5) CM7 Am Bm7(b5) Em7 CM7 F Am Dm 

Chorus

G7 F FM7 Dm7 FM7 G CM7 F Em Am FM7 Bm(b5) CM7 C Dm7 Dm7 Em G7 

Bridge

Dm CM7 Bm(b5) C Bm(b5) Dm Dm7 Em F G Dm FM7 F Bm7(b5) Em7 Am F Dm7 Am 

Song infomation

song name14 Years
artist nameGuns N' Roses