26 Years, 17 Days / Lyfe Jennings

Chords

Intro

C Bm(b5) CM7 Am C 

Verse 1

Em7 Em Dm Bm(b5) G G Em Dm G Bm(b5) C Bm7(b5) Dm7 

Verse 2

F Am CM7 G Dm Am7 Dm7 Bm(b5) C F G7 Bm(b5) CM7 Am7 C Em7 CM7 Bm7(b5) Dm Bm(b5) G Am7 F Em Am7 

Verse 3

Bm(b5) G7 Em7 Bm(b5) G7 G7 Bm7(b5) Am Dm Em7 

Chorus

F Dm7 G7 Em F Bm(b5) FM7 

Bridge

Am7 Dm Em7 F CM7 Bm(b5) FM7 Em7 Em7 Dm7 F Am G7 Dm7 G Em7 Bm7(b5) Bm(b5) Am Em 

Song infomation

song name26 Years, 17 Days
artist nameLyfe Jennings